loading

Arian Sadr

Arian Sadr
14 November 2016, 10:50 AM

مراحل ساخت پروفایل

دستورالعمل تشکیل پروفایل در سیستم آنلاین خانه فرهنگ آریان صدر

توجه فرمایید که دستورالعمل زیر، به آن دسته از زبان آموزانی اختصاص دارد که در لیست انتظار یا تعیین سطح ثبت شده اند و موعد ثبت نام قطعی یا آزمون تعیین سطح آنها از طریق تماس تلفنی، اعلام شده است.

شروع:

لطفاً از طریق ورود به وب سایت آریان صدر و انتخاب گزینه "ورود" برای خود پروفایل تشکیل دهید:

 www.arian-sadr.de

مرحله اول: ثبت آدرس ایمیل به عنوان نام کاربری و انتخاب رمز عبور لطفاً آدرس ایمیلی را وارد کنید، که به آن دسترسی دارید و در صورت فراموش کردن رمز، مجدد از آن بتوانید استفاده کنید.

مرحله دوم:  به منظور تکمیل اطلاعات شخصی، گزینه ثبت نام را انتخاب کنید. صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود.

مرحله سوم: در قسمت نام کاربری آدرس E-Mail  خود را وارد کنید و رمز عبور مورد نظر خود را وارد نمایید. پس از پر کردن گزینه تکرار رمز عبور، گزینه ثبت نام را بزنید.

مرحله چهارم: بعد از اتمام مراحل بالا، از طریق نوار بالای صفحه بر روی گزینه "ورود" کلیک کنید تا وارد صفحه پروفایل خودگردید.

مرحله پنجم: صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود.

مرحله ششم: در قسمت پایین صفحه بالا، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد، اطلاعات خود را با دقت وارد کنید.  توجه فرمایید در صورتی که اطلاعات به صورت کامل وارد نشوند، صدور گواهی پایان دوره و همچنین اطلاع رسانی در مواقع ضروری با مشکل مواجه خواهد شد و در این صورت خانه فرهنگ مسئولیتی برعهده نخواهد گرفت.

مرحله هفتم: بعد ازمطالعه دقیق تعهدنامه آموزشی، درقسمت انتخاب کد، کد اعلام شده از سوی دفتر آموزش را انتخاب و روی گزینه به روز رسانی اطلاعات کلیک کنید. توجه فرمایید، متقاضیان ثبت نام ترم یک ملزم به شرکت در سمینار A1.0 می باشند. جهت رزرو این سمینار لازم است، متقاضی مبلغ 500.000 ریال از کل هزینه دوره را به صورت آنلاین پرداخت نماید. ثبت نام قطعی، تنها در صورت شرکت در سمینار و دریافت کد مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

مرحله هشتم: در این مرحله، با انتخاب گزینه قبول تعهدنامه و پرداخت آنلاین، شما قادر به پرداخت آنلاین خود خواهید بود.

مرحله پایانی: برای پرداخت آنلاین اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنید و بعد از پرداخت، ازصفحه موفقیت پرداخت اسکرین شات بگیرید و تا پایان ترم نزد خود نگه دارید.

 

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
صفحه اصلی