loading

Arian Sadr

Arian Sadr
7/16/2020 1:14:00 PM

مدیریت خانه فرهنگ آریان صدر

فرناز قربانی منحصر، فعالیت خود در زمینه مدیریت آموزش را در آذر ماه 1388به عنوان مدیر مسئول و مؤسس با دایر کردن خانه فرهنگ امیدآریان آغاز نمود. در مرداد ماه سال 1392 به منظور گسترش فعالیت های فرهنگی-هنری مجموعه و ارتقاء سطح کیفی آموزش، با تأسیس خانه فرهنگ آریان صدر، امکانی جدید درراستای ارائه برنامه آموزشی بلند مدت برای یادگیری زبان آلمانی، برگزاری دوره هایتربیت مدرس هدفمند و راه اندازی برنامه های هنری-فرهنگی فراهم آورد.

با توجه به علاقه شخصی وی به پژوهش، پیشبرد اهداف آموزشی خانه فرهنگ آریان صدر، با بهره گیری از اساتید مستعد و توانمند بر پایه بررسی دقیق نیازهای زبان آموزان در قالب پروژه های تحقیقاتی-آموزشی انجام می شود. به این منظور سیستم دقیقی برای بررسی پیشرفت شخصی هر زبان آموز طراحی شده است کهدر چارچوب معیارهای استاندارد یادگیری زبان مؤلفه های راندمان زبانی را در بر می گیرد.

وی دانش آموخته رشته مطالعات آلمان شناسی (Germanistik) در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین رشته زبانشناسی همگانی (Allgemeine Linguistik) در دانشگاه علامه طباطبائیمی باشد. بخش مهمی از رزومه ایشان در دوازده سال اخیر به   استفاده کار آمد از روش های آموزش بهینه ومدیریت پروژه اختصاص دارد و در این زمینه دوره های متعددی را در مراکزی نظیر akademie.deبرلین، موسسه Goetheدربرلین،فرانکفورت، بن، دانشگاه Otto Friedrich بامبرگ، همین طور مرکز  ifaدر اشتوتگارت گذرانده است.

وی همچنین تجربه همکاری با مرکز تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD) و تدریس درمؤسسه زبان آلمانی(DSIT) را داشته است. از جمله فعالیت های فرهنگی-هنری سال های اخیر وی می توان به همکاری با جشنواره فجر دراجرای "ننه دلاور"  (Mutter Courage) به کارگردانی Claus Peymann (سال 1386)، همکاری با موزه هنر های معاصر دربرگزاری نمایشگاه ارنست بارلاخ/کته کلویتس (سال 1387)، همکاری با موزه هنر های معاصر در سازماندهی نمایشگاه ünther UeckerGدر تهران (سال 1391) و اصفهان (سال 1392)، ایجاد ارتباط بین فستیوال ایرانی TADAEX با فستیوال آلمانی  NODE(1392)، ایده پردازی و مدیریت اجرائی هفته فرهنگی ایران و آلمان در خانه هنرمندان ایران (1393)، ایده پردازی پروژه کنسرت نورPhilipp Geist در برج آزادی (1394) اشاره کرد.  

 

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
صفحه اصلی