loading

Arian Sadr

Arian Sadr
14 November 2016, 10:50 AM

شرکت درآزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح:

چنان چه تا کنون در موسسه زبان آلمانی دیگری مشغول به تحصیل بوده اید و تمایل دارید از هم اکنون به ما بپیوندید، از شما دعوت می کنیم برای شرکت در آزمون تعیین سطح از به نکات ذیر توجه کنید:

·  جهت دریافت وقت نیاز است که نام شما از طریق تماس تلفنی در سیستم وقت دهی ثبت گردد.

. لطفا پس از دریافت وقت به صورت تلفنی، جهت ساخت پروفایل دستور العمل مربوطه را مطالعه کنید.

·  توجه فرمایید که امتحان شما از سه قسمت کتبی، شفاهی و آزمون کامپیوتری تشکیل شده است و حداقل 90 دقیقه طول
می باشد.

·  هزینه آزمون تعیین سطح 400.000 ریال می باشد و پرداخت آن به صورت آنلاین است.

·  کلیه افرادی که در موسسات زبان آموزشی به غیر از موسسه زبان آلمانی تهران و انجمن فرهنگی اتریش، زبان آلمانی را فراگرفته اند، نیاز دارند حتمآ در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.

·  همچنین کلیه زبان آموزان آریان صدر، موسسه زبان آلمانی تهران، انجمن فرهنگی اتریش که بیش از سه هفته از گواهی شرکت در دوره قبلی شان گذشته است نیز، باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.

. توجه فرمایید، از آنجایی که زبان آموزان داخلی آریان صدر در هر ترم دارای الویت می باشند، تنها در صورت وجود ظرفیت شما را در ترم مربوطه پذیرش می نماییم. 


·  نکته مهم:. توصیه اکید ما به شما زبان آموزان عزیز، این است که حتماً با مطالعه قبلی و مرور کامل مباحث در این آزمون شرکت کنید  تا بتوانید نتیجه مورد نظر خود را کسب نمایید.


آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر