loading

Arian Sadr

Arian Sadr

آموزش آنلاین زبان آلمانی ، آریان صدر

خانه فرهنگ آریان صدر پس از کسب ده سال تجربه ارزشمند در زمینه ارائه دوره های زبان آلمانی و تربیت مدرس، اقدام به برگزاری دوره های آنلاین زبان آلمانی به صورت تخصصی و کیفی می نماید.
نگاه ما به آموزش مجازی، توجه اکیدی به ماهیت پویای زبان و نیاز زبان آموزان به تعامل با یکدیگر و استاد دارد و با به کارگیری متد های برتر آموزش آنلاین، نیاز شرکت کنندگان را در هر چهار مهارت زبانی شامل مهارت های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و دیداری تأمین می کند.
با شرکت در دوره های گروهی آنلاین، قادر خواهید بود زمان خود را به صورت بهینه مدیریت نمایید و در کنار یادگیری زبان، سایر برنامه های شغلی و تحصیلی خود را پیش ببرید.
۱. شروع دوره های جدید فوق فشرده آنلاین : بیست و نهم اردیبهشت ۹۹
۲. شروع دوره های جدید فشرده آنلاین: بیست و چهارم خردا‌‌د ۹۹

اطلاعات ثبت نام را از طریق ارسال پیغام به تلگرام آریان صدر به شماره ۰۹۳۷۰۳۰۶۰۸۲ کسب نمایید.

جهت ثبت اطلاعات خود برای شرکت در کلاس های ترم یک، از این لینک استفاده کنید.

#در-خانه-بمانیم
#فرصت-آموزش
#آموزش-آلمانی-آنلاین

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر